جدیدترین ها

اسفند, ۱۳۹۹

 • ۱۶ اسفند

  دانش فنی پایه دهم – درسنامه (۱۰)

  این درسنامه مطالب مربوط به دانش فنی پایه دهم الکترونیک – پودمان ۵ : الکترونیک و کاربرد آن – واحد یادگیری ۱۳ : دیود – از صفحات ۱۲۸  تا   ۱۵۱  و همچنین واحد یادگیری ۱۴ : ترانزیستور از صفحات  ۱۵۲ تا    ۱۶۲ را پوشش می دهد لینک دانلود >>

  ادامه مطلب »
 • ۱۶ اسفند

  دانش فنی پایه دهم – درسنامه (۹)

  این درسنامه خلاصه مطالب دانش فنی پایه دهم الکترونیک – پودمان ۴: کار وتوان الکتریکی – واحد یادگیری ۱۱ : انرژی و توان – از صفحات ۱۰۸ تا ۱۱۴ و همچنین واحد یادگیری ۱۲ : انرژی های نو – از صفحات ۱۱۵ تا ۱۲۴ را شامل می شود لینک دانلود >>

  ادامه مطلب »
 • ۱۶ اسفند

  دانش فنی پایه دهم – درسنامه (۸)

  این درسنامه خلاصه مطالب درس دانش فنی پایه دم الکترونیک – پودمان ۳ :مدار های الکتریکی  جریان متناوب AC – واحد یادگیری ۹ :  مقاومت و بوبین در جریان متناوب از صفحه ۹۶ تا ۹۹ و همینطور واحد یادگیری ۱۰ : خازن در جریان متناوب از صفحات ۱۰۰ تا ۱۰۴ را شامل می شود لینک دانلود >>

  ادامه مطلب »
 • ۱۶ اسفند

  دانش فنی پایه دهم – درسنامه (۷)

  این درسنامه  خلاصه مطالب مربوط به دانش فنی پایه دهم الکترونیک – پودمان دو – واحد یادگیری ۸ : سلف و خازن در جریان مستقیم از صفحات ۶۷ تا ۹۳ را شامل می شود لینک دانلود :

  ادامه مطلب »